Oktatás

Felkészült oktatóink az ország teljes területét lefedve állnak szerződő partnereink rendelkezésére. Az oktatások interaktív, maximum 5 fős csoportokban zajlanak, ezáltal biztosítva a maximális hatékonyságot és a minőségi tudás átadását. Oktatóink többéves rendszergazdai-, és tanári tapasztalattal rendelkeznek. Minden tanfolyami blokkhoz részletes, 40-50 oldalas írásos jegyzet is rendelkezésre áll, melyek természetesen elérhetőek a szerződő intézmények számára.

Az oktatás három lépcsőben történik. Az első oktatási blokkban az Aromo kezdeti adatfeltöltéshez adunk segítséget és részletesen ismertetjük az egyes adatcsoportok közötti összefüggéseket. A második blokkban a tanévenként változó vagy keletkező adatok kezelését ismertetjük, illetve bemutatjuk a tanév előkészítését segítő dialógusok használatát.  Az utolsóban pedig a tanítási naponként keletkező-, és változó adatok kezelését és elemzését mutatjuk be.

I. blokk

Intézmény adatok felvitele
Feladatellátási helyek felvitele
Szakfeladatok megadása
Fenntartó felvitele
Ingatlanok felvitele
Helyiségek felvitele
Eszközök felvitele
Tanév felvitele
Biztosítás felvitele
Tantárgyak felvitele
Tankönyvek felvitele
Tankönyvkiadók felvitele
Tantervek felvitele
Évfolyamok kezelése
Foglalkoztatottak felvitele
Tanulók felvitele
Tanulócsoportok felvitele
Alapbeállítások megadása
Osztályok felvitel
Csoportok felvitele

II. blokk

Intézmény dialógus
Feladatellátási hely dialógus
Szervezet dialógus
Eszköz dialógus
Tantárgyak dialógus
Tantervek
Foglalkoztatott személyi adatok
Foglalkoztatott dialógus
Diákszociális adatok
Alapbeállítások dialógus
Tanulócsoport táblázat
Kódtábla karbantartás
Pedagógus adatok felvitele
Tantárgyfelosztás
Tanév adatok felvitele
Napok táblázat kezelése
Órarend felvitel Excel program segítségével
Órarend felvitel a dialógusok segítségével
Órarendi adatok kezelése
Órarend nyomtatás
Napok táblázat
Foglalkozás táblázat
Foglalkozások kezelése
Osztály hiányzások táblázat
Összetett hiányzás lista

III. blokk

Foglalkozások generálása
Tantárgy sorrend
Érdemjegy bevitel dialógus
Értékelés dialógus
Tantárgy értékelés dialógus
Értékelések szűrő
Értékelések táblázat
Értékelés dialógus
Osztályok létrehozása dialógus
Tanulók léptetése dialógus
Tanár adatok másolása dialógus
Képzések dialógus